Pranje vozila

PRANJE VOZILA

Bilo da je vanjsko, unutrašnje, ili samo sapiranje, PRANJE VOZILA je složen proces, koji zahtijeva krajnje profesionalan i precizan odnos lica koje pere, prema vozilu. Naime, koliko god da se čini jednostavno, morate priznati da vam dvorišna varijanta pranja vozila u vlastitoj izvedbi nikada nije dala rezultat koji se dobije u profesionalnoj auto praonici, a o dužini trajanja pranja da se i ne govori. Tajna je u specijalnim šamponima, pravilnim potezima sa visokotlačnim peračem, kao i u kvaliteti krpa koje sekoriste, a presudnu ulogu igra iskustvo lica koje se profesionalno bave pranjem vozila.

Da je to ozbiljan i zahtjevan posao govore i činjenice da se prilikom pranja vozila može nanijeti šteta na vozilu. Većina tih šteta koje su prouzrokovane nestručnim pranjem nisu vidljive odmah, nego se reproduciraju čak i do nekoliko mjeseci poslije, a pogotovo na prelazu iz zimske sezone u toplije vrijeme.

Stoga brigu o Vašem vozilu prepustite profesionalcima, a kod odabira autopraonice, opredjelite se za onu sa tradicijom, odnosno koristite usluge praonica, koje postoje ,,na duge staze,, jer ćete tu dobiti garanciju za urađeni posao. Činjenica je da praonice sa tradicijom neće rizikovati sa lošim kavalitetom.

CJENOVNIK

KOMPLETNO PRANJE VOZILA 10,00 KM
VANJSKO PRANJE VOZILA   5,00 KM
UNUTRAŠNJE PRANJE VOZILA  5,00 KM
SAPIRANJE VOZILA   3,00 KM
   
KOMPLETNO PRANJE TERENCA  12,00 KM
VANJSKO PRANJE TERENCA 6,00 KM
UNUTRAŠNJE PRANJE TERENCA 6,00 KM
SAPIRANJE TERENCA 4,00 KM
    
POLIRANJE FAROVA 30,00 KM
POLIRANJE VOZILA K-1 100,00 KM
POLIRANJE VOZILA K-2 120,00 KM
POLIRANJE VOZILA K-3 140,00 KM
POLIRANJE TERENSKOG VOZILA 180,00 KM
   
KOMPLETNO DUBINSKO PRANJE K-1 50,00 KM
KOMPLETNO DUBINSKO PRANJE K-2 70,00 KM
KOMPLETNO DUBINSKO PRANJE K-3 90,00 KM